Priebeh rekonštrukcie

Júl – September 2022

Začiatok rekonštrukcie

image001
image002
image003
image004
image005
image007
image009
image010
image011
image012
image013
image015
image017
image019
image020
image022
image023
image024
image026
image027
image029
image031
previous arrow
next arrow
image001
image002
image003
image004
image005
image007
image009
image010
image011
image012
image013
image015
image017
image019
image020
image022
image023
image024
image026
image027
image029
image031
previous arrow
next arrow

Začiatok rekonštrukcie bol zameraný na búracie práce v interiéri objektu, podbetónovanie základov a izolovanie proti zemnej vlhkosti muriva nosných stien vetraním kanálikmi v suteréne. Ďalej postupne v suteréne ukladanie ležatej kanalizácie, betonáž spriahnutých stropov využitím spriahovacích tŕňov. V priestoroch reštaurácie na prízemí a v predajni cukrárne a pekárne v suteréne boli pieskovaním očistené historické valené klenby.

Montáž kanalizácie pokračovala na všetkých podlažiach, súbežne sa murovali nové priečky, osádzali konštrukcie na sadrokartónové priečky a chystalo debnenie na betonáž nového schodiska v obytnej časti domu, ďalej tiež prebehla príprava na betonáž novej výťahovej šachty a zamerali sa otvory na osadenie okien.

Pri priaznivom počasí v septembri začali práce na demontáži pôvodnej strešnej krytiny a krovu, montáži nového krovu a súvisiace práce na železobetónovom venci a oceľovej konštrukcii v podkroví. V prípade strechy sa zreplikovalo pôvodné ozdobné ukončenie krokiev. V exteriéri sa od začiatku kládol dôraz na renováciu historických drevených prvkov terasy vrátane vyrezávaných zábradlí a presklených výkladov na terase. Na jeseň sa tiež stihla zatepliť fasáda minerálnou vlnou vhodnej hrúbky rešpektujúcou drevené ozdobné prvky.

.
.
.
.
.
.

Október 2022

image032
image034
image036
image038
image039
image041
previous arrow
next arrow
image032
image034
image036
image038
image039
image041
previous arrow
next arrow

V októbri boli osadené drevené okná s trojsklom na prízemí a druhom podlaží. Pokračovali práce na krove, montáži tepelnej izolácie nad krokvami a betonáž výťahovej šachty a vnútorného schodiska.

Renovácia drevenej časti fasády sa dotkla aj arkiera na prvom nadzemnom podlaží nad terasou.

Inštalácia rozvodov elektra, slaboprúdov a kanalizácie napredovala na prvom a druhom nadzemnom podlaží.

.
.
.
.
.
.

November 2022

image042
image043
image044
image046
image048
image049
image051
image053
image055
image057
image059
image060
image061
image062
image064
image065
image067
image069
image071
previous arrow
next arrow
image042
image043
image044
image046
image048
image049
image051
image053
image055
image057
image059
image060
image061
image062
image064
image065
image067
image069
image071
previous arrow
next arrow

Pred zimou sa podarilo plne zadebniť strechu a pripraviť ju na prekrytie krytinou na jar. Osádzanie okien sa dokončilo v celom objekte. Na fasáde sa v rámci zachovania pôvodného vzhľadu začali obnovovať pôvodné dekoračné olemovania okien.

V suteréne prebiehala inštalácia rozvodov vody a kúrenia, vrátane rozvodov podlahového kúrenia, pokládky kročajovej izolácia a betónového poteru, postupne ďalej aj na prízemí a prvom podlaží. Popri tom sa na spustenie pripravovala kotolňa s dočasným prívod plynu. V apartmánoch na prvom podlaží sa chystali rozvody na osadenie bytových staníc na lokálnu reguláciu vykurovania.

V exteriéri sa stihlo tiež vybudovať nové schodisko k zadnému vchodu z parkoviska.

Pre zimou sa zdemontovalo lešenie kvôli potrebe výmeny podlahy terasy a prácam na repasácii samotnej terasy a jej konštrukcie a strechy.

.
.
.
.
.
.

December 2022

V objekte sa pred sviatkami úspešne spustilo temperovanie, na prízemí sa domurovali priečky v kuchyni, v podkroví sa namontovali posledné sadrokartónové steny a drevené OSB podlahy v galériách.

Začala sa búrať dlažba na terase a ťahať rozvody vzduchotechniky.

.
.
.
.
.
.

Január 2023

IMG_E5740
IMG_5753

zateplenie strechy v podkrovných apartmánoch

IMG_5751
IMG_5750
IMG_5749
IMG_5744
IMG_5742
IMG_5741
IMG_5740
IMG_5738
IMG_5737
IMG_5736
IMG_5735
IMG_5734
IMG_5732
IMG_5731
IMG_5730
IMG_5729
IMG_5723
IMG_5721
IMG_5720
IMG_5719
IMG_5717
IMG_5715
previous arrow
next arrow
IMG_E5740
IMG_5753
IMG_5751
IMG_5750
IMG_5749
IMG_5744
IMG_5742
IMG_5741
IMG_5740
IMG_5738
IMG_5737
IMG_5736
IMG_5735
IMG_5734
IMG_5732
IMG_5731
IMG_5730
IMG_5729
IMG_5723
IMG_5721
IMG_5720
IMG_5719
IMG_5717
IMG_5715
previous arrow
next arrow

Začiatkom roka sa dokončovali práce na miestnostiach technického zázemia v suteréne, pokládka dlažieb, dokončovali sa omietky a ťahali rozvody vzduchotechniky.

Na prízemí sa dočisťovali a škárovali valené klenby, v apartmánoch na prvom poschodí sa ukladala izolácia podláh pred betónovým poterom. Na terase sa vysekala zvyšná dlažba, v severovýchodnej časti sa už aplikovala hydroizolácia.

V apartmánoch a aj na chodbách sa dokončovala zvuková a tepelná izolácia priečok a postupne ďalej rozvody podlahového kúrenia a osádzanie bytových staníc v apartmánoch.

Vonku na juhozápadnej časti domu sa asanovala časť múru pod pôvodnou drevenou terasou.

.
.
.
.
.
.

Február a Marec 2023

IMG_6014
IMG_6012
IMG_6013
IMG_6011
IMG_6008
IMG_6007
IMG_6006
IMG_6004
IMG_6003
IMG_6002
IMG_5981
IMG_5977
IMG_5976
IMG_5972
IMG_5974
IMG_5970
IMG_5968
IMG_5966
IMG_5965
IMG_5963
IMG_5961
IMG_5960
IMG_5958
IMG_5956
IMG_5954
IMG_5953
IMG_5952
IMG_5922
IMG_5920
IMG_5919
IMG_5918
IMG_5915
IMG_5886
IMG_5885
IMG_5884
IMG_5872
IMG_5871
IMG_5870
IMG_5858
IMG_5857
IMG_5854
IMG_5853
IMG_5852
IMG_5851
IMG_5850
IMG_5849
IMG_5833
IMG_5832
IMG_5831
IMG_5829
IMG_5828
IMG_5827
IMG_5818
previous arrow
next arrow
IMG_6014
IMG_6012
IMG_6013
IMG_6011
IMG_6008
IMG_6007
IMG_6006
IMG_6004
IMG_6003
IMG_6002
IMG_5981
IMG_5977
IMG_5976
IMG_5972
IMG_5974
IMG_5970
IMG_5968
IMG_5966
IMG_5965
IMG_5963
IMG_5961
IMG_5960
IMG_5958
IMG_5956
IMG_5954
IMG_5953
IMG_5952
IMG_5922
IMG_5920
IMG_5919
IMG_5918
IMG_5915
IMG_5886
IMG_5885
IMG_5884
IMG_5872
IMG_5871
IMG_5870
IMG_5858
IMG_5857
IMG_5854
IMG_5853
IMG_5852
IMG_5851
IMG_5850
IMG_5849
IMG_5833
IMG_5832
IMG_5831
IMG_5829
IMG_5828
IMG_5827
IMG_5818
previous arrow
next arrow

V budúcej predajni pekárne a cukrárne a v ich zázemí pokladanie obkladov, naskladnenie a postupné zapájanie technológie pekárne, chladiacich a mraziacich boxov. V exteriéri pokračovali práce na vstupe do predajne. Dokončovala sa montáž rozvodov a strojovne vzduchotechniky a tiež chladiarenských rozvodov, bol namontovaný výťah v obytnej časti domu.

Vo vzorovom apartmáne na prvom podlaží sa osadili okná v historickom arkieri a osadili sa reštaurované pôvodné historické dvojkrídlové dvere do arkieru, dokončili sa aj rozvody klimatizácie, osadili klimatizačné jednotky, ukončili elektroinštalácie. Tiež zrealizovala pokládka obkladov, dlažieb a sanity v kúpeľni.

V apartmánoch sa pokračovalo rozvodmi chladenia, montážou sadrokartónových priečok, v podkrovných apartmánoch a v apartmánoch na prízemí kladenie podlahového kúrenia a následne zaliatie samonivelačným poterom.

Do okenných otvorov boli osadené podparapetné vetracie rekuperačné zariadania.

Na streche začala montáž strešných okien a strešnej krytiny.

.
.
.
.
.
.

Apríl a Máj 2023

IMG_6224
IMG_6223
IMG_6221
IMG_6222
IMG_6217
IMG_6214
IMG_6212
IMG_6209
IMG_6208
IMG_6207
IMG_6206
IMG_6204
IMG_6203
IMG_6201
IMG_6191
IMG_6190
IMG_6189
IMG_6188
IMG_6185
IMG_6183
IMG_6180
IMG_6179
IMG_6177
IMG_6153
IMG_6133
IMG_6129
IMG_6128
IMG_6125
IMG_6124
IMG_6126
IMG_6123
IMG_6122
IMG_6120
IMG_6117
IMG_6106
IMG_6105
IMG_6104
IMG_6103
IMG_6102
IMG_6100
IMG_6099
IMG_6097
IMG_6094
IMG_6093
IMG_6092
IMG_6051
IMG_6049
IMG_6047
IMG_6044
IMG_6043
IMG_6041
previous arrow
next arrow
IMG_6224
IMG_6223
IMG_6221
IMG_6222
IMG_6217
IMG_6214
IMG_6212
IMG_6209
IMG_6208
IMG_6207
IMG_6206
IMG_6204
IMG_6203
IMG_6201
IMG_6191
IMG_6190
IMG_6189
IMG_6188
IMG_6185
IMG_6183
IMG_6180
IMG_6179
IMG_6177
IMG_6153
IMG_6133
IMG_6129
IMG_6128
IMG_6125
IMG_6124
IMG_6126
IMG_6123
IMG_6122
IMG_6120
IMG_6117
IMG_6106
IMG_6105
IMG_6104
IMG_6103
IMG_6102
IMG_6100
IMG_6099
IMG_6097
IMG_6094
IMG_6093
IMG_6092
IMG_6051
IMG_6049
IMG_6047
IMG_6044
IMG_6043
IMG_6041
previous arrow
next arrow

Práce v tomto období zamerané primárne na finalizáciu pekárne a cukrárne, ktoré budú čoskoro uvedené do skúšobnej prevádzky. Prebehla montáž drevených pultov a obkladov, interiérových dverí, predeľovacích sklenených priečok v predajni, svietidiel, zásuviek, vypínačov, vzduchotechniky, routerov, senzorov, zapájanie pekárenskej technológie a chladiarenských a mraziarenských boxov. V zázemí obchodných priestorov kompletáž hygienických zariadení, v kotolni zapojenie nových kotlov a regulácie. Postupné dokončenie vonkajšieho vstupu do predajne od parkoviska – osadenie okien, dverí, sfunkčnené podlahové vykurovanie, dokončený betónový poter a omietky.

V miestnosti lyžiarne prístupnej samostatným vchodom od parkoviska položená dlažba, osadené dvere, ukončovanie elektroinštalácií – príprava na vyhrievané skrinky na lyže.

V reštaurácii na prízemí ukončené dlažba a elektroinštalácie vrátane rozvádzačov. V kuchyni postupné naskladňovanie zariadení.
Južná časť fasády je už bez lešenia, s obnovenými okennými šambránami a nápisom BAZÁR. Zároveň tiež boli osadené exteriérové kamery. Stále pokračuje renovácia drevených konštrukcií a vitrín na terase a betonáž základu pod terasou.

Vo vzorovom apartmáne bola namontovaná kuchynská linka aj so spotrebičmi, svietidlá, vstavané skrine v spálni aj v chodbe, smart ovládanie vo všetkých miestnostiach je už plne funkčné, tiež osadené interiérové aj vchodové dvere.
V ostatných apartmánoch postupne ukončovanie omietok a montáže sadrokartónových stien a stropov. Rovnako aj v spoločných chodbách apartmánovej časti, ďalej tiež hotové nadbetónovanie pôvodných stupníc schodov. V podkrovných apartmánoch boli namontované oceľové konštrukcie schodísk do galérií.

.
.
.
.
.
.

Jún a Júl 2023

IMG_6436
IMG_6435
IMG_6434
IMG_6432
IMG_6431
IMG_6430
IMG_6399
IMG_6398
IMG_6397
IMG_6392
IMG_6390
IMG_6389
IMG_6388
IMG_6387
IMG_6362
IMG_6361
IMG_6360
IMG_6359
IMG_6358
IMG_6357
IMG_6354
IMG_6351
IMG_6350
IMG_6349
IMG_6348
IMG_6347
IMG_6346
IMG_6345
IMG_6344
IMG_6343
IMG_6342
IMG_6341
IMG_6340
IMG_6339
IMG_6336
IMG_6312
IMG_6311
IMG_6308
IMG_6307
IMG_6306
IMG_6304
IMG_6303
IMG_6302
IMG_6300
IMG_6298
IMG_6295
IMG_6274
IMG_6273
IMG_6272
IMG_6271
IMG_6270
IMG_6269
IMG_6247
IMG_6245
IMG_6244
IMG_6243
IMG_6242
IMG_6241
IMG_6240
IMG_6237
IMG_6235
IMG_6234
previous arrow
next arrow
IMG_6436
IMG_6435
IMG_6434
IMG_6432
IMG_6431
IMG_6430
IMG_6399
IMG_6398
IMG_6397
IMG_6392
IMG_6390
IMG_6389
IMG_6388
IMG_6387
IMG_6362
IMG_6361
IMG_6360
IMG_6359
IMG_6358
IMG_6357
IMG_6354
IMG_6351
IMG_6350
IMG_6349
IMG_6348
IMG_6347
IMG_6346
IMG_6345
IMG_6344
IMG_6343
IMG_6342
IMG_6341
IMG_6340
IMG_6339
IMG_6336
IMG_6312
IMG_6311
IMG_6308
IMG_6307
IMG_6306
IMG_6304
IMG_6303
IMG_6302
IMG_6300
IMG_6298
IMG_6295
IMG_6274
IMG_6273
IMG_6272
IMG_6271
IMG_6270
IMG_6269
IMG_6247
IMG_6245
IMG_6244
IMG_6243
IMG_6242
IMG_6241
IMG_6240
IMG_6237
IMG_6235
IMG_6234
previous arrow
next arrow

V letných mesiacoch dôraz na dokončenie pekárne v suteréne a priestorov reštaurácie na prízemí. Okrem zapojenia kuchynskej a pekárenskej techniky sa tiež dokončili všetky stavebné činnosti v týchto prevádzkach, skompletizovali sa rozvádzače, svietidlá, zásuvky, vypínače, tiež osadili všetky zariaďovacie predmety v sociálnych zariadeniach a namontovali predajný aj výčapný pult, v reštaurácii sa zároveň naskladnil nábytok a dokončili všetky stolárske výrobky na mieru. V oboch prevádzkach prebehlo úspešne kolaudačné konanie spojené s miestnym zisťovaním.

Na terase prislúchajúcej k reštaurácii sa už namontovali repasované vitríny a pokračovali práce na renovácia drevených zábradlí. Zároveň sa začala tiež rekonštrukcia prestrešenia terasy. Kompletne ukončená bola fasáda na juhovýchodnej strane, vrátane obkladu sokla kameňom. Ďalej sa dokončil vstup do predajne pekárne z parkoviska z južnej strany domu.

Vzorový apartmán bol v tomto období 100%-ne dokončený a pripravený na obhliadky. V podkrovných apartmánoch, mezonetoch, sa namontovali oceľové konštrukcie schodísk. Všetky apartmány sú v štádiu finálneho dokončovania holobytov.

Okolo domu sa intenzívne pracovalo na terénnych úpravách, príprave podložia, dokončení prípojky kanalizácie, osadení zatrávňovacích tvárnic pre parkovacie státia, výstavbe stojiska pre kontajneri a tiež pripojení domu na optický kábel.

Postupne pri vhodnom počasí sa ďalej dokončovala montáž strešnej krytiny.

.
.
.
.
.
.

August a September 2023

kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6665
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6664
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6662
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6661
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6659
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6658
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6657
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6656
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6655
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6620
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6562
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6541
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6539
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6510
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6509
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6508
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6507
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6506
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6505
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6504
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6503
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6452
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6451
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6449
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6445
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6444
priebeh-rekonstrukcie_6768
priebeh-rekonstrukcie_6766
priebeh-rekonstrukcie_6765
priebeh-rekonstrukcie_6764
priebeh-rekonstrukcie_6763
priebeh-rekonstrukcie_6762
previous arrow
next arrow
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6665
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6664
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6662
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6661
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6659
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6658
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6657
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6656
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6655
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6620
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6562
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6541
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6539
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6510
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6509
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6508
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6507
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6506
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6505
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6504
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6503
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6452
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6451
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6449
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6445
kuszmanov-bazar-priebeh-rekonstrukcie-6444
priebeh-rekonstrukcie_6768
priebeh-rekonstrukcie_6766
priebeh-rekonstrukcie_6765
priebeh-rekonstrukcie_6764
priebeh-rekonstrukcie_6763
priebeh-rekonstrukcie_6762
previous arrow
next arrow

Koncom leta sa podarilo vymeniť zastrešenie terasy. Okrem fasády sa dokončili tiež terénne úpravy vrátane parkoviska a okrasnej zelene. Pri vstupe na parkovisko bola osadená vstupná rampa a pracovalo sa tiež na prístrešku na smeti.

Lyžiareň pri vstupe od parkoviska sa pripravila na osadenie skriniek na lyže. Na spoločných chodbách sa položila dlažba. Okrem dokončeného vzorového apartmánu sa intenzívne pracovalo na zariadení ďalšieho predaného apartmánu. Ostatné sú v štádiu holobytu pripravené na kolaudáciu a postupne sa ďalej zariaďujú podľa individuálnych požiadaviek klientov.

Novootvorená pekáreň a reštaurácia privítali prvých návštevníkov.

.
.
.
.
.
.

Október a November 2023

IMG_6918
IMG_6917
IMG_6919
IMG_6920
IMG_6893
IMG_6889
IMG_6890
IMG_6888
IMG_6886
IMG_6885
IMG_6870
IMG_6883
IMG_6868
IMG_6869
IMG_6867
IMG_6863
IMG_6862
IMG_6861
IMG_6860
IMG_6859
IMG_6858
IMG_6856
IMG_6855
IMG_6854
IMG_6823
IMG_6811
IMG_6797
IMG_6791
IMG_6790
IMG_6787
IMG_6789
previous arrow
next arrow
IMG_6918
IMG_6917
IMG_6919
IMG_6920
IMG_6893
IMG_6889
IMG_6890
IMG_6888
IMG_6886
IMG_6885
IMG_6870
IMG_6883
IMG_6868
IMG_6869
IMG_6867
IMG_6863
IMG_6862
IMG_6861
IMG_6860
IMG_6859
IMG_6858
IMG_6856
IMG_6855
IMG_6854
IMG_6823
IMG_6811
IMG_6797
IMG_6791
IMG_6790
IMG_6787
IMG_6789
previous arrow
next arrow

Prioritou pred decembrovou kolaudáciou obytnej časti domu bolo v tomto období dokončenie spoločných priestorov – chodieb, schodísk, výťahu a lyžiarne. Sfinalizovali sa predovšetkým dlažby, soklové lišty, tapety, vchodové dvere do apartmánov, svietidlá, radiátory, zábradlie na schodisku. V posledných apartmánoch sa osadili a zapojili rozvodné skrine, v podkrovných apartmánoch sa dotiahlo zaklopenie stropov sadrokartónovými podhľadmi a zábradlia schodísk, všade sa zrealizovala biela maľba. Tretí apartmán sa postupne ukončuje, aby mohol byť v januári odovzdaný klientovi.

Na parkovisku za domom boli namontované a dizajnovo zamaskované klimatizačné jednotky. Tiež bol dokončený a zastrešený prístrešok na odpad.

Menu